BEWAERSCHOLE

De Bewaerschole in Burgh-Haamstede is een podium voor in situ projecten en tentoonstellingen. De unieke ligging en de karakteristieke eigenschappen van het gebouw maken het tot een spannende een aantrekkelijke plek voor kunstenaars om te werken. De Bewaerschole wil tentoonstellingen ontwikkelen op het gebied van hedendaagse kunst waarbij aandacht is voor de omgeving en voor innovatie. Gestreefd wordt naar presentaties met uiteenlopende kunstvormen, lezingen, workshops en publicaties. Hierbij worden kunstenaars, deelnemers, studenten en publiek actief betrokken. De Bewaerschole ambieert binnen haar tentoonstellings- en projectbeleid samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere kunstinstellingen, stichtingen en bedrijven. De Bewaerschole heeft voor haar activiteiten het thema ‘Balanceren tussen Zoet en Zout’ gekozen. Dit thema sluit aan bij de sociaal-economische en culturele ontwikkeling van het eiland Schouwen-Duiveland en bij de huidige belevingswaarde van het landschap en in het bijzonder bij de problematiek van de estuaria. Gedurende de projectperiode willen we een beeld krijgen hoe de mensen en de natuur op het eiland Schouwen-Duiveland balanceren tussen zoet en zout. Een beeld gebaseerd op de huidige situatie en/of met de blik op het verleden of de toekomst en in relatie met ontwikkelingen op andere plekken op de wereld waar deze problematiek ook speelt . We hebben gekozen voor een vijf jaar durend project om de kunstenaars de kans te geven gedegen onderzoek te doen. Dat biedt ook aan instellingen en nieuwe kunstenaars de mogelijkheid om gedurende de vijf jaren mee te denken en ook een bijdrage te leveren. zie ook http://www.bewaerschole.com/historische-en-technische-toelichting/

 

Openingstijden:
vrijdag t/m zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur
gesloten op eerste, tweede kerstdag en 1 januari

GESCHIEDENIS

Het karakteristieke gebouw aan de Weststraat in Burgh Haamstede werd in 1873/1874 gebouwd als bewaarschool (= kleuterschool). De bouw gebeurde in opdracht van het Burgerlijk Armbestuur. Tot 1956 gingen er vele kleuters uit Burgh en Haamstede naar school. Hierna werd het gymlokaal, postkantoor, repetitielokaal van de plaatselijke fanfare en mortuarium. Vanaf 1975 is het een tentoonstellingsruimte.

KAPKAR HWS-18 DOOR FRANK HAVERMANS

Toen kunstenaar/ontwerper Frank Havermans in 2010 werd gevraagd voor zijn tentoonstelling een semipermanent buitenobject te ontwerpen, besloot hij een zitplek te realiseren die een aanzuigende werking heeft op voorbijgangers.

Omdat de opdracht een kunstobject betrof, was Havermans vrij in het formuleren van het programma. De keuze voor een overdekte zitplek was snel gemaakt. Net als de meeste KAPKAR constructies is KAPKAR/ HWS-18 gemaakt van gerecycled, maar zorgvuldig geselecteerd plaatmateriaal. In dit geval is dat underlayment, waarvan achtergebleven resten bitumen een vorig leven verraden.

MAQUETTES

Geholpen door Koos Schaart, maakte Havermans op zijn atelier de zitplek in transporteerbare delen die naderhand ter plekke in elkaar zijn geschroefd. Tijdens het ontwerpen worden nooit ontwerptekeningen gemaakt, maar schaalmodellen. Deze laten meer ruimte voor intuïtie en onderzoek dan tekeningen, meent de ontwerper. Gedurende het ontwerpproces ontstaat dan ook altijd een uitgebreide reeks schetsmaquettes die het denkproces illustreren. Dit mondt uit in een model dat wordt gebruikt als driedimensionale werktekening.

DOORDACHTE DETAILLERING

De vele jaren werkervaring met goedkoop constructiemateriaal doen zich gelden in de KAPKAR/HWS-18. Het zitobject doet het niet alleen van veraf goed als beeld, maar weet ook van dichtbij te boeien door de uitgekiende detaillering en aansluitingen. Geen enkele hoek is ondoordacht en zelfs de verbindingsplaatjes die twee delen van een dakspant met elkaar verbinden, zijn zodanig afgeschuind dat ze onderdeel uit gaan maken van het geheel.

INSECT EN SCHILD

KAPKAP/HWS-18 heeft zoals gezegd een aanzuigende werking voor de Bewaerschole. Het object trekt de aandacht vanaf de uitvalsweg en het zijpad waar wandelaars passeren die de Burcht bezoeken. Het object is echter geen gezapige publiekstrekker, maar weet passanten te prikkelen. Daarmee doet de zitplek zowel denken aan een insect dat geduldig wacht op zijn prooi als aan een exoskelet dat bescherming biedt.

Winter 2018 is de Kapkar verwijderd.