PROJECTEN

Het thema vraagt om een vertaling in een aansprekende, passende tentoonstellingsvorm. Belangrijk hierbij zijn de dialoog en de interactie tussen kunstenaars, kunstwerken en bezoekers. Voorop staan ervaringen die aanzetten tot stelling nemen, tot nadenken. In de optiek van de Stichting Bewaerschole dient het tentoongestelde te worden uitgevoerd en gezien als een open tijd-ruimtelijk arrangement, als een samenstel van deels beheersbare processen die pas na de openstelling door de participatie van het publiek zeggingskracht krijgt.

Het hierboven weergegeven maatschappelijke ongemak vraagt om een esthetiek die de haarscheurtjes, de barsten, de tekortkomingen, de perversie, kortom de grenzen onderzoekt, bekritiseert, verbeeldt en ombuigt. Wat we nodig hebben is een esthetiek van verwarring. Een ongemakkelijke relationele esthetiek (Bourriaud) gegrond in de ontmoeting met de ander, met het andere, met het elders als ook met het zelf. Een esthetiek die zich verzet tegen ‘dat wat is’ (Badiou), Een esthetiek van stelling nemen (Critchley).

Concreet houdt bovenstaande in dat we hebben gekozen voor in totaal tien tentoonstellingen in het gebouw De Bewaerschole. Vijf tentoonstellingen in 2019 en vijf in 2020.

Openingstijden tentoonstellingen
vrijdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur en tijdens tentoonstelling 2
15 t/m 23 juni alle dagen open van 11.00 tot 17.00 uur.

project1_1project1_2
project2_1project2_2
project3_1project3_2
project4_1project4_2
project5_1project5_2
workshops_1workshops_2
AANKOMENDE TENTOONSTELLINGEN
Tentoonstelling 6: Tamara Dees
14 maart - 12 april 2020

Tentoonstelling 7: Nanda Runge
25 april - 24 mei 2020

Tentoonstelling 8: Loek Grootjans
6 juni - 5 juli 2020

Tentoonstelling 9: Digna Sinke
18 juli - 16 augustus 2020

Tentoonstelling 10: Dave Meijer
29 augustus - 27 september 2020
CHOOSE YOUR LANGUAGE